💡 HỆ THỐNG VANTECH iVMS – GIẢI PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

#Smart_City #Smart_CCTV_System

Công nghệ phân tích hình ảnh #AI_Software

✔️ An ninh khu phố, trung tâm thương mại, tòa nhà, bệnh viện…

✔️ An ninh nâng cao, phòng chống tội phạm.

✔️ Nhận diện và phân tích khuôn mặt.

✔️ An toàn công nghiệp xây dựng.

✔️ Bảo vệ phụ nữ trẻ em, giúp đỡ trường hợp khẩn cấp.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐂𝐓𝐕
𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧, 𝐥𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̆𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚, 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐢, 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, 𝐏𝐀, 𝐌𝐂𝐂, 𝐁𝐚́𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠..
𝐂𝐚𝐥𝐥 𝟎𝟖𝟓𝟐 𝟑𝟗𝟓 𝟏𝟐𝟑 – 𝟎𝟗𝟑𝟔𝟖𝟖𝟓𝟖𝟔𝟔 (𝐙𝐚𝐥𝐨/𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *