H265 AI IP Camera

Tính năng AI

– Phát hiện, nhân diện và phân tích Khuôn mặt

– Thông kê và phân loại giữa NgườiPhương tiện (xe)

Tìm kiếmPhát lại thông minh

Hiển thị tất cả 15 kết quả