Vật tư - thiết bị chống sét lan truyền

Chống sét lan truyền:Là một hệ thống ngăn chặn sét đánh vào đường dây điện, đường dây điện thoại ở đâu đó, rồi đi dọc theo đường dây đó vào tòa nhà, phá hủy các thiết bị điện tử và công nghệ kết nối với dây điện. Bảo vệ chống sét lan truyền được chia thành cảm ứng điện từ và cảm ứng sống.

Hiển thị tất cả 16 kết quả