DrayTek Vigor2912 cung cấp giải pháp tối ưu cho hệ thống camera giám sát với hàng loạt tính năng cao cấp như DrayDDNS, DNS Round Robin, VPN Host-to-LAN,…

Hinh 1 Giai phap Camera giam sat

  1. Tính năng chính
  1. DrayDDNS – Tên miền động miễn phí

    Ứng dụng

  1. DNS Round Robin – Chia tải trên 2 Wan với 1 tên miền duy nhất

    Ứng dụng

  1. 30.000 NAT sessions, 2 lớp mạng – Hoạt động ổn định

    Ứng dụng

  1. VPN Host-to-LAN – Dễ dàng quản lý và tăng cường bảo mật

    Ứng dụng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *