Thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp hoàn hảo cùng với mô hình mạng máy tính doanh nghiệp phù hợp để đảm bảo bảo mật nguồn thông tin của doanh nghiệp.

Hệ thống mạng là hệ thống thông tin được kết hợp bởi rất nhiều yếu tố khác nhau nhằm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của máy tính như thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin, dữ liệu.

Sau đó thiết lập cơ chế phản hồi để đạt được mục tiêu đã xác định trước đó. Để thực hiện được những hoạt động này trong doanh nghiệp cần phải thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp?

Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, để xây dựng hệ thống mạng cho công ty thực ra cũng rất đơn giản.

Doanh nghiệp chỉ cần thiết lập một trang web, sau đó thuê các doanh nghiệp làm dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện trọn gói các nhu cầu cụ thể như:

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cần phải có ít nhất một nhân viên giỏi nghiệp vụ công nghệ thông tin nhằm phát hiện và nhanh chóng xử lý những lỗi cơ bản trên mỗi máy tính như

Hệ thống mạng lớn cho những doanh nghiệp lớn

Tuy nhiên, đây chỉ là những vấn đề trong hệ thống mạng rất đơn giản mà các nhân viên công nghệ thông tin có thể xử lí được.

Đối với các doanh nghiệp lớn hơn với nhiều chi nhánh phân bố tại các tỉnh thành thì mô hình mạng máy tính doanh nghiệp phức tạp hơn nhiều.

Để các hệ thống máy tính kết nối được với nhau, cùng khai thác tài nguyên dữ liệu chung theo mức độ phân quyền, doanh nghiệp cần phải có những giải pháp công nghệ thông tin thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Thiết kế hệ thống mạng cho công ty

Thiết kế hệ thống thông tin là cách sắp xếp, bố trí, kết nối các bộ phận trong hệ thống.

Sao cho chúng hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ và tạo thành một hệ thống hoạt động thông suốt, không bị ngắt quãng.

Thiết kế hệ thống mạng là cách thức thiết kế tổ chức mô hình kết nối mạng Lan và mạng Internet giữa các phòng ban, cơ sở, chi nhánh của Doanh nghiệp.

Tùy theo nhu cầu mà mỗi Doanh nghiệp chọn cho mình 1 giải pháp hệ thống mạnh phù hợp, có thể là 1 phần thiết kế nhỏ về mạng Lan – Wan, có thể là toàn bộ hệ thống bảo mật đi kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *